ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Εκτύπωση

Ο Tirnavos Fruit Coop πρωτοπορώντας για ακόμη μια φορά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προάγει την ιδέα της Πράσινης Οικονομίας και Ανάπτυξης με την προώθηση της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών, της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες.

Με συντονισμένες ενέργειες των υπευθύνων του Tirnavos Fruit Coop και του επιστημονικού του προσωπικού έχοντας ήδη τις ψυκτικές εγκαταστάσεις που είναι σχεδιασμένες με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας ελέγχοντας ηλεκτρονικά 24 ώρες το 24ωρο και καταγράφοντας όλα τα δεδομένα για τη επίτευξη αυτού του σκοπού, χρησιμοποιώντας ήδη οικολογικό ψυκτικό υγρό που είναι φιλικό προς το περιβάλλον με απώτερο στόχο την προστασία του, προχώρησε σε ανάθεση και υλοποίηση μελέτης στην εταιρεία makEnergria verde της κ. Eλένης Mακαρoνά (Μηχανικός Περιβάλλοντος).

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. Τη συλλογή όμβριων υδάτων σε δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την άρδευση του γκαζόν στο περιβάλλοντα χώρο καθώς και για το πλύσιμο των φορτηγών της επιχείρησης του.

2. Tην ανακύκλωση οποιονδήποτε αποβλήτων μπορούν να συλλεχθούν και να τοποθετηθούν στους ειδικούς κάδους με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης και των υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή, όπως και τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και του κόστους διάθεσης.                                                                                                                                       3. Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων στην οροφή του κτιρίου (έχει κατατεθεί φάκελος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ισχύος ≤100 kw συνολικής επένδυσης 300.000 €) γιατί είναι μια εξελισσόμενη τεχνολογία ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, αποτελεί περιβαλλοντική επένδυση, προστατεύει το περιβάλλον, έχει μηδενικούς ρύπους, ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 30 χρόνια.

4. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ. (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) με θέμα τη μυκητοκτονία χωρίς φυτοφάρμακα έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση.

Επίσης ο Tirnavos Fruit Coop έχει αναθέσει σε ομάδα διακεκριμένων  Πανεπιστημιακών, την έρευνα για όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται  στο προσυλλεκτικό στάδιο των φρούτων, με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές ασφαλέστερα και πιο υγιή προϊόντα, καθώς επίσης και στη φροντίδα στο κρίσιμο μετασυλλεκτικό στάδιο κυρίως εκείνων των φρούτων που είναι μακράς αποθήκευσης, με στόχο τη διατήρηση της φρεσκάδας και της γευστικότητας. Για τη παραπάνω έρευνα αναμένονται σύντομα οι πρώτες εκτιμήσεις στις αρχές της άνοιξης.